Kasztelanowa Katarzyna z Potockich Kossakowska

Historie  i  anegdoty

Portrety magnatów, których postaci pojawiają się na stronicach książki
August III, Król Polski
Książę Karol Stanisław Radziwiłł
Mikołaj Potocki, Starosta Kaniowski
Zofia z Clavone Czeliczów Szczęsnowa Potocka
Franciszek Salezy Potocki, Wojewoda Kijowski
Książę Karol Stanisław Radziwiłł Panie Kochanku
Stanisław h. Ślepowron Kossakowski, Kasztelan Kamieński
Henryk hr. Brühl, Minister saski
Henryk Brühl, Minister saski